Ana Sayfa
Duyurular
2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Derse Yazılma Duyurusu
2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERSE YAZILMA DUYURUSU

2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERSE YAZILMA DUYURUSU

Üniversitemiz 2018−2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları; Lisans öğrencileri için 17−18−19 Eylül 2018, Önlisans öğrencileri için 18−19 Eylül 2018 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamdan danışman onayı1 ile yapılacaktır. Açılmayan seçimlik ders yerine yeni derse yazılma ile ilave derse yazılma işlemleri tüm öğrenciler için 21-22-23 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

1 Danışmanlık SAÜ YÖNETMELİK MADDE 7 – (1) Her öğrenci için ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili kurulun kararı ile öğretim elemanlarından bir danışman belirlenir. (2) Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme ve derse yazılma, ders ekleme-silme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır.

Öğrencilerimizin aşağıdaki duyuruyu dikkatlice okuyarak, ders kayıtlarını belirtilen tarihlerde yaptırmaları ve geçerli bir mazeretleri olmadıkça kayıtlarını “mazeretli kayıt” sürecine bırakmamaları olası mağduriyetleri önleme açısından büyük önem taşımaktadır.   (“Sistemden Kaynaklı” mazeret taleplerinde teknik inceleme yapılacaktır.)

Lisans Programlarımızdaki Öğrencilerimiz “Bölüm Seçmeli Dersleri” kayıtları için uygulanacak olan sürece ve takvimine özellikle dikkat etmelidir.

Üniversitemize bu yıl yeni kayıt yaptıran öğrenciler de ara sınıflar gibi SABİS üzerinden online derse yazılma yapacaklardır.

Derse yazılma ve harç yatırma işlemleri için ekte verilen dokümanlardan yararlanabilirsiniz.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN NOTLAR:

NOT 1: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri ders yazılmalarını aynı şekilde SABİS üzerinden yapacaklardır.

NOT 2: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri banka işlemlerinde Sakarya Üniversitesi'ni seçerek harç veya diğer ödemelerini yapacaklardır.