GENEL

Kuruluş ve amaç:

Öğrenci Dekanlığı, Üniversite Yönetim Kurulunun  08.10.2015 Tarih ve  557  nolu kararı ile kurulmuştur. Kuruluş amacı, öğrencilerimizin Sakarya Üniversite'sinde geçirdikleri süre içinde mutlu ve başarılı olmaları için çalışmaktır. Bu kapsamda, öğrenci sorunlarını gözlemler, istatistiki çalışmalar yapar ve bulguları çözüm önerileri ile birlikte yönetime rapor eder. Ayrıca, akademik takvimin oluşturulması çalışmalarına destek sağlar.

Öğreci Dekanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı:

Öğrenci Dekanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hiyerarşik bir yapı içinde değil, yan yana ve  sıkı işbirliği içinde çalışan birimlerdir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yönetmelikler çerçevesinde öğrenci işlemlerini yürütürken, Öğrenci Dekanlığı öğrencilerle ilgili her türlü sorunları gözlemler, çözüm arar ve rapor eder. Aynı zamanda öğretim üyeleri ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı arasında iletişim desteği sağlar.