Ana Sayfa
Dekanlığımız
Misyon ve Vizyon

VİZYON - MİSYON

VİZYONUMUZ

 

Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören tüm öğrencilerimizin başarılı ve vizyon sahibi birey olarak yetişmelerini, öğrenim sonrasında ise SAKARYA UNIVERSITESİ'nden mezun olmaktan mutlu olmalarını sağlamaktır.

 

MİSYONUMUZ

Öğrenci Dekanlığı;

  • Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu'nda gözlemci olarak yer alır ve görev alanıyla ilgili konularda bilgi verir.
  • Rektör ve Öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı ile sıkı işbirliği içinde çalışarak öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak yeni projeler üretir.
  • Eğitim-Öğretim konularında öneriler, taslaklar, yönetmelikler ve yönergeler hazırlar.
  • Etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlar. Bu bağlamda Üniversite Eğitim Komisyonu çalışmalarına aktif katkı verir.
  • Akademik takvimin oluşturulması çalışmalarına destek verir.
  • Öğrenci sorunlarının ve yeni uygulamaların tartışıldığı Öğrenci Senatosunun doğal üyesidir. Senato Toplantı gündemi Üniversite yönetimi ve üyelerin teklifleri doğrultusunda, Öğrenci Dekanlığı tarafından belirlenir.
  • Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin akademik ve sosyal sorunlarını dinler, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm arar.
  • Öğrencileri doğrudan ilgilendiren bireysel ve genel sorunları çözmek amacıyla akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamakta yardımcı olur.
  • Üniversite Ortak Seçimli Derslerinin yürütülmesinde ve sınavlarının yapılmasında koordinasyon desteği verir.
  • Eğitim Bilgi Sitemi (EBS)’ nin kontrol ve güncelliğini sevk ve idare eder.